Strona projektu DIALOGI Z SĄSIADAMI
"Jak prowadzić DIALOGI Z SĄSIADAMI z wykorzystaniem metod edukacji międzykulturowej"


Jednym z efektów seminarium w Białymstoku było powstanie podsumowującej je publikacji. Teksty napisane zostały przez uczestników seminarium oraz orgazniatorów. Cały tekst ma służyć popularyzacji poruszanych podczas białostockiego spotkania tematów. Chceilibyśmy także, aby ta publikacja umożliwiała multiplikację podjętych przez nas działań.

Poniżej znajduje się spis wszystkich tekstów:

  • Wstęp i opis projektu, F. Pazderski


  • Podróż do źródeł esperanta, K. Tempczyk


  • Tannenberg/Grunwald – jedno miejsce, dwie historie, T.Vatter, F. Pazderski


  • Edukacja międzykulturowa w młodzieżowych projektach edukacji nieformalnej, U. Markowska-Manista


  • Edukacja międzykulturowa w kontekście pogranicza, M. Anchimowicz


  • Edukacja na sejneńskiej agorze, K. Czyżewski


  • Co, gdzie i jak? O czym należy pamiętać prowadząc zajęcia z zakresu edukacji nieformalnej, J. Strawa


Poniżej znajdują się linki do pełnej publikacji w trzech wersjach językowych:
Jak prowadzić DIALOGI z sąsiadami...
Wie führt man DIALOGE mit den nachbarn...
How provide DIALOGUES with neighbours[RUS]...